disclaimer

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via pensionstal-dice.nl op enigerlei wijze te verspreiden. Stal Dice sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Stal Dice website. Stal Dice is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die op de Stal Dice site verkregen is.


Het copyright van de website en de respectievelijke inhoud berusten bij Stal Dice V.o.f. Alle rechten voorbehouden.


© Stal Dice 2012